HOUSE OF YANA

HOUSE OF YANA

1 - 10 employees

Нашето интериорно студио се стреми да предстaви дизайна и неговите функции по най-добрия начин. Основната ни цел е да създадем най-ефективното разпределение и най-вдъхновяващия дизайн за вашето жилище, офис или търговско пространство. Вярваме, че индивидуалният подход към всеки клиент е ключът към успеха на проектите ни, като добрият дизайн трябва да отговаря на начина на живот на всеки клиент.

Ако търсите съвет и помощ за създаване на уютен дом, офис или търговско пространство, може да се свържите с нас. Ние предлагаме проектиране, 3D визуализиране, управление на бюджета и управление на проекта.

Our interior studio strives to present the design and its functions in the best way. Our main goal is to create the most efficient layout and the most inspiring design for your home, office or commercial space. We believe that the individual approach to each client is the key to the success of our projects, and good design should correspond to the lifestyle of each client.

If you are looking for advice and help to create a cozy home, office or commercial space, you can contact us. We offer design, 3D visualization, budget management and project management.

{{image_img_tag_0}}
{{image_img_tag_0}}
{{image_img_tag_1}}
{{image_img_tag_0}}
{{image_img_tag_1}}
{{image_img_tag_2}}
View all

CULTURE

{{culture_title}}

{{culture_description}}

VALUES

{{value_title}}

{{value_description}}

PROJECTS

{{project_list_image_tag}}

{{project_name}}

{{project_description}}

Contact Details

  • Locations

    • {{location_display}}
    • Jobs List